ระบบงานทะเบียนผู้ค้า
     
User Name :      
Password :      
 
 
    พิมพ์ตามภาพ  
 

                ลงทะเบียนผู้ค้าใหม่   ลืมพาสเวิร์ด  Contact Us
 

  ข่าวประชาสัมพันธ์  
วันที่หัวข้อเนื้อเรื่องไฟล์แนบผู้ลงประกาศ
17/01/2560นโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั่นบมจ.ธนาคารกรุงไทย มีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ การรับสินบนและการคอร์รัปชั่น ถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินการตามจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร จึงขอแจ้งมายังผู้ประกอบการทุกท่าน เพื่อโปรดทราบ
1_25600117_095859.pdf 
PSADM